Petri Lankinen Sympa 2017

 

HR-järjestelmiä pilvipalveluna tarjoava Sympa luopui Powerpointien pyörittelystä ja siirtyi reaaliaikaiseen myynnin ja markkinoinnin seurantaan Dear Lucyn dashboardien avulla.

 

Tausta

Palkittu Sympa on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava HR-palveluntarjoaja, jolla on n. 70 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Tanskassa ja Sveitsissä. Käyttäjiä Sympan pilvipalvelulla on globaalisti yli 50 maassa. Sympalle tärkeintä on auttaa organisaatioita tekemään työntekijöistään onnellisia ja motivoituneita sekä kehittämään näiden osaamista.

 

Manuaalinen datan koostaminen tuntui vanhanaikaiselta

Kun kunnianhimoinen yhtiö kasvaa ja kansainvälistyy, moni on kiinnostunut myynnin luvuista päivätasolla. Sympassa oli tapana koostaa kerran kuussa powerpoint-esitys myynnin luvuista toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen käyttöön. Tämän lisäksi maakohtaisiin tiimipalavereihin kerättiin myyntilukuja viikoittain. Sijoittajat ja muut sidosryhmät kaipasivat satunnaisia ad hoc –raportteja.

”Käytin vähintään päivän kuussa erilaisten raporttien kokoamiseen käsipelillä”, kertoo Sympan myynti- ja markkinointijohtaja Petri Lankinen. ”Luvut olivat toki tarpeellisia niin meille johtoryhmässä ja kuin organisaatiossa laajemmin, mutta manuaalinen datan koostaminen yhä uudestaan tuntui aika vanhanaikaiselta ajankäytöltä. Myynnin lisäksi olimme kiinnostuneita myös Hubspotista saatavasta markkinointidatasta, mutta kuinka moni sitä nyt lähtee itsekseen penkomaan järjestelmästä, vaikka pääsy olisikin”, Lankinen pohtii.

 

Hei hei, powerpoint-sulkeiset!

Keväällä 2017 toteutettiin myynnin ja markkinoinnin avainmittareiden ja ennusteiden kanavointi Dear Lucyn dashboardeihin. Sales Dashboard otettiin johtoryhmän ja hallituksen käyttöön, mukaan lukien sijoittajat. Samalla pääsy KPI-mittareihin annettiin läpinäkyvän johtamiskulttuurin hengessä koko henkilöstölle. Myynnin ja markkinoinnin dashboardien kautta avainluvut ovat tarkasteltavissa markkina-alueittain ja tiimeittäin. Viimeisimpänä on toteutettu myös Customer Success Dashboard.

Lopputulemana sekä johtoryhmässä että tiimipalavereissa on luovuttu kokonaan perinteisistä powerpoint-kalvoista. ”Tämä helpottaa aidosti meidän kaikkien työtä”, kertoo Petri Lankinen. ”Mikään CRM tai vastaava ei olisi taipunut tällaisiin kokoaviin dashboard-näkymiin, mutta nyt meillä on reaaliaikainen pääsy avainlukuihimme. Johtoryhmän kuukausikokouksiin valmistautumiseen kuluva aika on itselläni typistynyt päivästä pariin tuntiin, eikä tiimien tarvitse myöskään enää käyttää aikaansa prosessin ruokkimiseen datalla.”

 

Dear Lucylle kiitosta konsultoivasta otteesta

Petri Lankinen kiittää lopuksi Dear Lucyn tiimiä asiantuntijuudesta avainmittaristojen luomisessa. ”Oli hienoa pallotella ajatuksia ja saada hyviä ideoita Dear Lucyn tiimiltä dashboardeja kasatessamme, heillä oli paljon annettavaa myös liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Meillä ei ollut kaikkeen valmiita toiveita, mutta Dear Lucyn joustavuus antoi tilaa luovuudelle, ja kokosimme yhdessä meille sopivimmat mittaristot. Prosessi oli silti juohea ja sopivan kevyt”, Lankinen kuvailee.