Intelligence. Lucidity. Reactivity.

Ratkaisut

Tietoa organisaation avainluvuista tarvitaan joka päivä: tiimikokouksissa, viikkopalavereissa, kuukausikokouksissa, johtoryhmässä, projektipalaverissa, strategiaworkshopissa ja kehitykeskusteluissa. Johtoryhmä kaipaa tietoa toiminnan kehittymisestä säännöllisesti, samoin hallitus ja mahdollisesti sijoittajat tai muut sidosryhmät.

Yhä useammassa organisaatiossa myös osallistaminen ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvoja, ja yrityksen tavoitteista ja suoriutumisesta halutaan viestiä avoimesti ja laajasti. Alla esimerkkejä tavoista hyödyntää yhteistä dataa ja linkit valmiisiin pakettiratkaisuihimme.

Koko henkilöstö

Avainmittareiden, tavoitteiden ja suorituksen avoin viestintä isoilla näytöillä toimiston seinillä auttavat ymmärtämään mikä on tärkeää ja fokusoimaan oikeaan tekemiseen. Läpinäkyvyys ja reaaliaikaisuus tarjoaa jokaiselle tasavertaisen mahdollisuuden seurata liiketoiminnan suoritusta, oli kyse sitten myynnin mittareista tai tuotannon etenemisestä. Henkilökohtaisilla päätelaitteilla pääsee tarkemmin kiinni yrityksen tai tiimin tilanteeseen tai omaan suoritukseen.  

Perinteinen tapa: Kuukausittainen, viikottainen tai epäsäännöllinen tulostiedotus. Epävarmuus ja päämäärättömyys. Tiedon salailu ja panttaaminen.

Johto ja hallitus

Reaaliaikainen pääsy avainmittareihin ja -tapahtumiin tarjoaa johtoryhmille ja hallituksille mahdollisuuden seurata yrityksen tilannetta ja tulevaisuuden ennusteita milloin ja missä tahansa. Tieto on helposti ymmärrettävää ja ajantasaista. Kun onnistumiset ja haasteet ovat jatkuvasti kaikkien saatavilla, voidaan kokouksissa keskittyä tehokkaasti ongelmien ratkaisemiin tai esillenousseisiin mahdollisuuksiin.

Perinteinen tapa: Vanhentunut tieto saatavilla kerran kuukaudessa. Käsintehdyt, virhealttiit esitykset ja raportit. Satunnaisuus esitettävien avainlukujen valinnassa. Kuilut toimintojen välisten vaikutusten esittämisessä.

Tiimi

Tiimin tulosten läpinäkyvä seuranta tarjoaa tiimin vetäjälle ja tiimin jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan tiedon jakamiseen, sekä koko tiimin että henkilökohtaisen suorituksen seurantaan.

Perinteinen malli: viikkoraportit ja -palaverit. Puutteellinen data. Heikon suorituksen piilottelu, huomiotta jättäminen, naamiointi. Epäselkeydet hyvän ja heikon suorituksen määrittelyssä.

Sijoittajat ja rahoittajat

Läpinäkyvyys yrityksen tilanteeseen lisää sijoittajien sitoutumista yritykseen ja nopeuttaa reagointikykyä yrityksen rahoitushaasteissa ja -mahdollisuuksissa. Avainmittareiden avoin viestistä lisää luottamusta ja antaa ansaitusti kuvan asiantuntevasti johdetusta liiketoiminnasta.  

Perinteinen malli: Käsintehdyt raportit sijoittajille ja rahoittajille. Vanhentuneen datan tuottama mielikuva huonosta avainmittareiden ja suorituksen tilan tuntemisesta. Sijoittajien heikko reagointikyky muuttuneeseen tilanteeseen.

Esimerkki-dashboardit

Talouden dashboard

Talousdashboard helpottaa sisäistä viestintää kun bisneksen avainluvut ovat jatkuvasti saatavilla ja jaettavissa helposti. Valmis talous-dashboard sisältää kuukausittaisen liikevaihdon ja kulut sekä käyttökatteen ja liiketuloksen. Mukaan saat myös tavoitteen, jolloin tilanteen seuranta on helppoa ja vaivatonta.

Talouden dashboard

Henkilöstö-dashboard

Dear Lucy on fiksu ratkaisu HR-raportointiin. Näyttävät ja helppokäyttöiset dashboardit sisältävät henkilöstön avainluvut reaaliaikaisesti, ja helpottavat HR-toimenpiteiden vaikutusten seurantaa. Paketti sisältää kolme valmista dashboardia.

Henkilöstö-dashboard

Myynti-dashboard

Liitä Dear Lucy CRM-järjestelmääsi ja saat samantien käyttöösi 25 suosituinta myynnin mittaria järjestettuynä viidelle dashboardille. Saat ne käyttöösi heti - ilman työlästä dashboardien rakentamista tai teknisiä taitoja. Aloita ilmainen kokeilu vaikka heti.

Myynti-dashboard

Kysy lisää

Ota yhteyttä

Your Name (required)
Nimesi (pakollinen)

Your Email (required)
Sähköpostiosoitteesi (pakollinen)

Company (required)
Yritys (pakollinen)

Your Message (required)
Viestisi (pakollinen)