Intelligence. Lucidity. Reactivity.

Ratkaisut

Vahva tavoitteiden viestintä, reaaliaikainen läpinäkyvyys koko organisaation suoriutumiseen sekä kaikkien käsillä olevat ennusteet mahdollistavat paremman päätöksenteon ja nopeamman reagointikyvyn läpi organisaation.

 

Koko henkilöstö

Avainmittareiden, tavoitteiden ja suorituksen avoin viestintä isoilla näytöillä toimiston seinillä auttavat ymmärtämään mikä on tärkeää ja fokusoimaan oikeaan tekemiseen. Läpinäkyvyys ja reaaliaikaisuus tarjoaa jokaiselle tasavertaisen mahdollisuuden seurata liiketoiminnan suoritusta, oli kyse sitten myynnin mittareista tai tuotannon etenemisestä. Henkilökohtaisilla päätelaitteilla pääsee tarkemmin kiinni yrityksen tai tiimin tilanteeseen tai omaan suoritukseen.  

Perinteinen tapa: Kuukausittainen, viikottainen tai epäsäännöllinen tulostiedotus. Epävarmuus ja päämäärättömyys. Tiedon salailu ja panttaaminen.

Johto ja hallitus

Reaaliaikainen pääsy avainmittareihin ja -tapahtumiin tarjoaa johtoryhmille ja hallituksille mahdollisuuden seurata yrityksen tilannetta ja tulevaisuuden ennusteita milloin ja missä tahansa. Tieto on helposti ymmärrettävää ja ajantasaista. Kun onnistumiset ja haasteet ovat jatkuvasti kaikkien saatavilla, voidaan kokouksissa keskittyä tehokkaasti ongelmien ratkaisemiin tai esillenousseisiin mahdollisuuksiin.

Perinteinen tapa: Vanhentunut tieto saatavilla kerran kuukaudessa. Käsintehdyt, virhealttiit esitykset ja raportit. Satunnaisuus esitettävien avainlukujen valinnassa. Kuilut toimintojen välisten vaikutusten esittämisessä.

Tiimi

Tiimin tulosten läpinäkyvä seuranta tarjoaa tiimin vetäjälle ja tiimin jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan tiedon jakamiseen, sekä koko tiimin että henkilökohtaisen suorituksen seurantaan.

Perinteinen malli: viikkoraportit ja -palaverit. Puutteellinen data. Heikon suorituksen piilottelu, huomiotta jättäminen, naamiointi. Epäselkeydet hyvän ja heikon suorituksen määrittelyssä.

Sijoittajat ja rahoittajat

Läpinäkyvyys yrityksen tilanteeseen lisää sijoittajien sitoutumista yritykseen ja nopeuttaa reagointikykyä yrityksen rahoitushaasteissa ja -mahdollisuuksissa. Avainmittareiden avoin viestistä lisää luottamusta ja antaa ansaitusti kuvan asiantuntevasti johdetusta liiketoiminnasta.  

Perinteinen malli: Käsintehdyt raportit sijoittajille ja rahoittajille. Vanhentuneen datan tuottama mielikuva huonosta avainmittareiden ja suorituksen tilan tuntemisesta. Sijoittajien heikko reagointikyky muuttuneeseen tilanteeseen.

Esimerkki-dashboardit

Talouden dashboard

Taloudelliset tulokset, kuukausittain ja vuosittainen kehitys, sekä ennusteet läpinäkyvästi johtoryhmän, hallituksen, sijoittajien ja henkilöstön saatavilla.

Talouden dashboard

HR Dashboard

HR:n avainmittarit johtoryhmälle ja HR tiimille. Strateginen suunnittelu, reaaliaikainen seuranta ja ennusteet yrityksen suorituskyvyn varmistamiseksi.

HR Dashboard

Myynnin Dashboard

Onko aika luopua manuaalisesta myynnin raportoinnista tiimipalavereissa ja johtoryhmässä, ja siirtyä reaaliaikaiseen, läpinäkyvään myynnin avainlukujen ja tapahtumien seurantaan?

Myynnin Dashboard

Kysy lisää

Ota yhteyttä

Your Name (required)
Nimesi (pakollinen)

Your Email (required)
Sähköpostiosoitteesi (pakollinen)

Company (required)
Yritys (pakollinen)

Your Message (required)
Viestisi (pakollinen)