Markko Vaarnas

Datalla johtamisesta puhutaan nykyään paljon, ja yrityksissä asetetaan mielellään mittareita (KPI, Key Performance Indicator) liiketoiminnan menestykselle. Jotta KPI-johtaminen toimisi arjessa, yritysjohto tarvitsee ajantasaista ja oikeellista dataa, jonka perusteella tehdä päätöksiä. Moni yritys on huomannut tämän datalogistiikan järjestämisen käytännössä yllättävän mutkikkaaksi. Olemme Dear Lucyn kanssa kehittäneet neliportaisen KPI-johtamisen kypsyysmallin, joka kuvaa KPI-johtamisen tyypillisiä kehitysvaiheita yrityksissä.

Johtaessani aiemmin yrittäjänä kansainvälistyvää kasvuyritystä törmäsin nopeasti KPI-mittareiden tärkeyteen. ’Saat mitä mittaat’, sanonta kuuluu, ja kyllä me mittasimmekin. Emme välttämättä mitanneet aina täsmälleen oikeita asioita, mutta olin tyytyväinen, että saimme yritykseen tukevasti juurrutettua mittaamisen perinteen: Asetimme tavoitteet, seurasimme järjestelmällisesti suoriutumistamme ja opimme matkan varrella lisää.

Nyt kun olen mukana tukemassa monien kasvuyritysten taivalta hallitustyöskentelyn ja konsultoinnin muodossa sekä sijoittajana, huomaan toimivan KPI-mittaroinnin helpottavan omaa työtäni huomattavasti. Kun kutakin yritystä kohden on rajallinen määrä aikaa käytettäväksi, yritysten tärkeiden avainlukujen tulisi olla saatavilla lähes reaaliaikaisesti tai ainakin vähällä vaivalla. Ensinnäkin datan helppo saatavuus helpottaa hallitustyötä ja kaikenlaista kehittämistä. Lisäksi kun puhutaan nopean kasvuvaiheen yrityksistä, täsmällinen tieto siitä missä mennään voi olla yrityksen kannalta jopa elintärkeää.

Jäsennystä ja yksinkertaisuutta KPI-johtamiseen

En ole KPI-mittarointimieltymyksineni yksin. Liiketoiminnan ohjaaminen datalla on ollut trendi jo pitkään, ja kyselytutkimuksistakin voi päätellä, että lähes jokainen nykyjohtaja kaipaa reaaliaikaista KPI-dataa. Sen lisäksi että tiedon pitää olla johtajien itsensä käytettävissä helposti, sitä halutaan usein myös kommunikoida läpinäkyvästi koko organisaatiolle ja myös omistajille, mikä lisää luottamusta ja yhteistyön henkeä.

Dataa on myös saatavilla enemmän kuin koskaan. Yritysten datankäsittelyyn on tarjolla tuhansia ohjelmistoja, joista monissa on lisäksi sisään rakennettua analytiikkaa ja datan visualisointityökaluja.

Kenties juuri työkalujen ja mittareiden runsas kirjo onkin se mikä tekee KPI-johtamisen yllättävän hankalaksi monelle yritykselle. Mitkä ovat juuri omalle yritykselle kaikkein tärkeimpiä liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen mittareita, ja miten niitä pystyy seuraamaan johdonmukaisesti yli ajan ja läpi koko organisaation?

Pohjautuen omiini ja Dear Lucyn johdon kokemuksiin liiketoiminnan johtamisesta KPI-datan avulla olemme yhdessä kehittäneet neliportaisen KPI-mittaroinnin kypsyysmallin. Mallissa kuvataan KPI-johtamisen haasteita yrityksissä sekä niitä kehitysaskeleita, jotka tyypillisesti vievät KPI-johtamista eteenpäin. Mielestämme useimmat organisaatiot pystyvät löytämään itsensä jostakin kohtaa mallin osoittamaa tiekarttaa. Mallin eri vaiheiden kuvaukset ovat tietenkin yleistyksiä, mutta uskomme niistä olevan hyötyä niille jotka suhtautuvat KPI-johtamiseen kunnianhimoisesti ja haluavat kehittää datalla johtamista johdonmukaisesti eteenpäin.